Lake and Plateau

Fiske / Jakt

Fiske

Geilo Jeger- og Fiskerforening disponerer jakt- og fiskerettighetene til 14 fiskevann i tillegg til hovedvassdraget fra Karistølneset til grensen mot Hordaland Fylke samt 42 000 d.a. med godt jaktterreng på Haugastøl.

Fiskekort kan kjøpes hos oss på Haugastøl.

Fisking er tillatt i perioden 1/5-30/9. Isfiske er IKKE tillatt untatt i Ustevatn, Sløtfjord, Nygårdsvatn og Bergsmulvatn.

Pris fiskekort:

Dagskort kr 50,-

Ukekort kr 200,00

Sesongkort kr 400,00

Haugastøl vann

Statusrapport fra Geilo Jeger og Fiskeforening om vannene rundt Haugastøl

Bjørnabutjødnan:

Ørret i alle størrelser med god kvalitet. Store Bjørnabu har den største fisken, og innerste Bjørnabu har mest fisk. 45 min å gå fra Fjellvegen nord for Haugastøl.

Lillevann:

Ørret av flott kvalitet i alle størrelser.

Gampetjørne:

Ørret av flott kvalitet og størrelse.

Slattahøltjødne:

Ørret av flott kvalitet og størrelse.

Krosstjørne:

Litt for mye ørret i alle størrelser. Litt slank.

Kvasshovtjødna:

Litt mye ørret, men god kvalitet.

Sundtjørne:

Litt for mye ørret i alle størrelser. Litt slank.

Karistøltjødne:

Fiske kun fra vestsiden. Ørret av flott kvalitet i alle størrelser.

Langetjødne:

Ørret av flott kvalitet og størrelse.

Elva ned Raggetjødne:

Ørret av flott kvalitet i alle størrelser.

Fjellbergkulpen:

Ørret, røye og sik av varierende kvalitet.

Ustekveikja til Karistølneset:

Ørret, røye og sik av varierende kvalitet.

Vannene opp mot Bergsmulen:

Ørret og røye av ukjent kvalitet.